ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ac.id
Rp61,800 IDR
1 سال
Rp61,800 IDR
1 سال
Rp61,800 IDR
1 سال
.biz.id
Rp61,800 IDR
1 سال
Rp61,800 IDR
1 سال
Rp61,800 IDR
1 سال
.co.id
Rp358,800 IDR
1 سال
Rp358,800 IDR
1 سال
Rp358,800 IDR
1 سال
.com
Rp134,280 IDR
1 سال
Rp134,280 IDR
1 سال
Rp134,280 IDR
1 سال
.id
Rp240,000 IDR
1 سال
Rp240,000 IDR
1 سال
Rp240,000 IDR
1 سال
.my.id
Rp15,600 IDR
1 سال
Rp15,600 IDR
1 سال
Rp15,600 IDR
1 سال
.or.id
Rp61,800 IDR
1 سال
Rp61,800 IDR
1 سال
Rp61,800 IDR
1 سال
.ponpes.id
Rp55,080 IDR
1 سال
Rp55,080 IDR
1 سال
Rp55,080 IDR
1 سال
.sch.id
Rp61,800 IDR
1 سال
Rp61,800 IDR
1 سال
Rp61,800 IDR
1 سال
.web.id
Rp61,800 IDR
1 سال
Rp61,800 IDR
1 سال
Rp61,800 IDR
1 سال
.xyz
Rp20,280 IDR
1 سال
Rp165,780 IDR
1 سال
Rp165,780 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains